سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ظریف سازه

صفحه خانگی پارسی یار درباره

فلسفه پله پیج ها

             بسم الله الرحمن الرحیم

در مورد سازه های ساختمانی نکاتی را به عرض دوستان خواهیم رساند که این قسمت به یک نمونه آن اشاره می نماییم:

مطلب اول در رابطه با پله پیج ها:

فلسفه طراحی و ساخت پله پیج ها در ساختمان ها بر آن بوده که  علاوه بر زیبایی و جذابیت  از کم حجم بودن این پله ها در ساختمان نهایت استفاده گردد و علاوه بر  مدل این نوع  پله هابه خاطر شکل و مدل هندسی ، عدم اشغال فضا  در محیط های ساختمانی نیز مورد توجه بوده است.